badania

  • Penetracyjne badania nieniszczące w przemyśle
    Posted in: Przemysł i technika

    Badania nieniszczące są najczęściej wykorzystywanym zbiorem metod do oceny stanu powierzchni. Nie ingerują one w strukturę próbki, co pozwala na dokonanie inspekcji w sposób nieinwazyjny. W ten sposób jesteśmy w stanie dokonać oceny jakości i bezpieczeństwa bez konieczności niszczenia próbki. Jedną z częściej wykorzystywanych metod są badania penetracyjne (PT). Stosuje się je do konstrukcji metalowy oraz […]

  • Kto jest ojcem dziecka?
    Posted in: Społeczeństwo

    W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych ludzi prowadzi dość rozwiązły tryb życia. Szybkie, krótkotrwałe związki, często jedynie na jedną noc, zastępują trwałe więzi i pogłębione poważne relacje. Jest to stan rzeczy, który może przysporzyć wiele problemów. Na przykład – niechciana ciąża i trudności z określeniem… czyje to jest dziecko.